DK
UK
DE

Holger Hjersings enestående Blichersamling erhvervet af Museum Silkeborg Blicheregnen.

Dato: 13-09-2023
Næsten komplet samling af St. St. Blichers førsteudgaver

Takket være Blicheregnens Museumsforenings støtte og James Lerches velvilje har det været muligt for Museum Silkeborg Blicheregnen at erhverve Holger Hjersings enestående Blichersamling. Samlingen er skabt gennem en menneskealder og består bl.a. af en næsten komplet samling af førsteudgaver, som fremover indgår i museets Blicher-samling.

Holger Hjersing holdt meget af St. St. Blicher og var vokset op med fortællinger om ham, da hans forældre kendte Blicher-familien i Randers. Ligesom Blicher nød Hjersing at færdedes på heden, og hver dag kl. 17.00 tog han fri fra Hadsund Tømmerhandel for at komme ud og vandre på heden. Tømmerhandlen havde han selv grundlagt.

Sommerferierne bestod af besøg til alle de steder, Blicher har beskrevet, mens weekenderne blev brugt på ture ud til præstegårde og omegnens bøndergårde, hvor der blev banket på døren og spurgt: ”De haar wol it noen Blicher første tryk a ku køw”.

Efter sin pension rejste Hjersing ofte til København, hvor har besøgte alle antikvariaterne. Her blev mange bøger af og om Blicher erhvervet samt originale avistryk og senere udgaver. Han var også i dialog med Blicherforskeren Søren Vasegaard, Blicherelskeren Jeppe Aakjær, og mange andre af den tids Blicherfolk.

På denne måde samlede Hjersing en næsten komplet samling af førsteudgaver, som senere gik i arv til barnebarnet James Lerche, som nu har valgt at sælge samlingen til museet. Det er museet meget glad for.

”Med Hjersing-samlingen bliver museets store Blicher-samling endnu mere helstøbt,” udtaler museumsinspektør og afdelingsleder Marianne Gjørtz Hougaard, ”På Museum Silkeborg Blicheregnen formidler vi St. St. Blichers liv og samler aktivt førsteudgaver og genstande ind, som har relevans for digteren, som skrev sin første novelle her, hvor museet ligger i dag. Selvom Blicher skrev sine noveller og digte for 200 år siden, rører novellerne os stadig, da han som få har kunnet beskrive os mennesker på godt og ondt”.

Da Holger Hjersing gik på pension, fik han mulighed for at bruge endnu mere tid på sin store interesse for Blicher. I de 18 år indtil sin død i 1945 sad han de fleste af ugens dage på Randers Amtsavis og gennemlæste alle aviser fra Blichers tid. Han skrev alle artikler af og om Blicher såvel som faderen, Niels Blicher, af og fik dem indbundet i fine bøger. Ligeledes læste og nedskrev han Blicher-artikler i Jyllandsposten og Viborger samler. Alt sammen blev en del af hans livsværk.

Livsværket og den store begejstring for St. St. Blicher gik i arv til James Lerche, som nu har valgt, at værket skal bevares for eftertiden på Museum Silkeborg Blicheregnen.

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk