DK
UK
DE

Til læreren - ungdomsuddannelserne

Blicher NU er en hjemmeside, som er udarbejdet af Museum Silkeborg / BLICHEREGNEN i samarbejde med Silkeborg Gymnasium, Viborg Gymnasium og Viborg Katedralskole. Projektet er blevet støttet af Kulturstyrelsen under formidlingspuljerne. Siden er en bevægelig platform, hvor der løbende vil komme nyt materiale til. Blicher Nu kan anvendes i forberedelsen, og når eleverne skal fordybe sig.

Her er et overblik over, hvad der gemmer sig på siderne:

NYHEDER: Vi opdaterer løbende med artikler, ideer eller udgivelser af nye bøger, fx om Blicher eller hans samtid.

OM BLICHER: Omhandler hans biografi - hans opvækst, ægteskab, mennesker han mødte og mange andre begivenheder, der fik betydning for hans liv og som derved kunne være inspiration til hans tekster.

FORUD FOR SIN TID: Handler om hans litteraturhistoriske placering. Han passer ikke helt ind i romantikken, som ellers var hovedstrømningen i Blichers samtid, så hvad gør vi med ham?  Vi kommer også her ind på den kanoniserede Blicher.

TEMAER: Her finder du forskellige indgangsvinkler til arbejdet med Blicher. Kan give inspiration til opgaver og analyser.

OPLEV BLICHER: Denne side er under opbygning. Der kommer forskellige interaktive features. Vi håber på mange flere, der har lyst til at byde ind med ideer eller konkrete opgaver.

TIDSLINJE: Gennem tidslinjen gives et nemt overblik over Blichers liv, og hvad der er sket gennem historien. Vi fører tidslinjen helt op til hvor tid. Kan være med til at give den enkelte elev et overblik over Blichers liv og dermed få sat ham ind i en historisk sammenhæng.

LINKS: Her findes links til artikler, billeder, lyd og museer. Der er også her mulighed for at downloade materiale f.eks. opgaver eller analyser. Der vil løbende blive lagt nyt materiale ind.

Blicher er en forfatter, der ofte kan være svær at tage hul på, da allerede sproget bliver en hindring, når man går i gang. Mange af de ord, der bliver brugt i hans tekster er simpelthen gået i glemmebogen. Genstandene eksisterer stadig, og derfor er et besøg på museet altid et vigtigt element, når man beskæftiger sig med litteratur fra fx 1800-tallet.

Vi vil meget gerne lave samarbejder på tværs, så har I nye ideer og tanker, eller har I lyst til at dele opgaver, video eller andet med andre, der arbejder med det samme, så ring eller skriv gerne på 87205030 eller på info@blicheregnensmuseum.dk

 

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk