DK
UK
DE

Blicher - barn af almuen og adelen

Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 i Vium, der ligger i nærheden af Viborg. Blichers far, Niels Blicher (1748-1839) var præst i Vium og Lysgaard. Blichers mor, Christine Marie Blicher, født Curtz (1753-1820), havde det svært psykisk. Blicher fik derfor et tæt forhold til sin far. De to tog ofte ud på heden, og Blicher lærte heden at kende bl.a. gennem sin far. Blicher havde en fem år yngre bror, der hed Jens. Jens blev senere gift med en søster til Blichers kone Ernestine.

Blicher var i familie med herremanden på Aunsbjerg, som ligger tæt ved Kjellerup. Herremanden på Aunsbjerg hed Steen de Steensen og var morbror til Blichers mor. På grund af slægtskabet og fordi Steen de Steensen havde skaffet Niels Blicher kaldet som præst i Vium og Lysgaard, blev Blicher opkaldt efter Steen de Steensen. Steen de Steensen var gift to gange. Først med en søster til kammerherreinden på Hald, Edel Helene Margrethe, som døde. Herefter blev han gift med søsteren til kammerherren på Hald, Friderich de Schinkel. Hald ligger tæt ved Viborg.

Når Blichers mor fik anfald af sindssyge, blev Blicher tit sendt væk og boede hos familien på Aunsbjerg. Blicher har derfor både kendt til livet og miljøet på de store herregårde og på de fattige hedeegne, hvor hans far var præst.

Blichger var et svageligt barn. Blicher skriver selv i sin (særprægede) selvbiografi ”Steen Steensen Blicher”, at han var dødfødt. Men han kom sig og blev med tiden und og rask.
I 1795 flyttede Blicher med sin familie til Randlev ved Odder mellem Århus og Horsens. Blichers far var blevet præst i Randlev og Bjergager. Blicher startede i 1796 på latinskole, det der i dag svarer til gymnasiet, i Randers. Mens han gik i skole her, boede han hos en af de handlende i byen, men han besøgte også sine farbrødre, bl.a. Peder Daniel Blicher, der var præst i Spentrup og hvis enke, Blicher senere blev gift med. Han blev student i 1799 og flytter herefter til København for at studere teologi, ligesom sin far og mange andre af hans mandlige slægtninge. Faktisk var der over tyve præster i slægten.

 

 

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk