DK
UK
DE

Niels Blicher - det store forbillede

Niels Blicher blev født i 1748 og var ud af en præstefamilie, hvor mange mænd i familien før ham var præster. Niels Blicher var en god præst. Dengang var en præst ikke bare præst – dvs. præsten skulle andet end at prædike i kirken om søndagen. Præsten havde også ansvaret for fattigvæsnet, skolen og han skulle videregive love og bekendtgørelser. Præsten var et slags bindeled mellem kongen og hans regering og folket. Det var også præsten, der stod for at vaccinere mod kobber. Niels Blicher vidste tilmed meget om at drive landbrug og vejledte bønderne. Han skrev i 1795 Topographie over Vium Præstekald, der handler om egnen omkring Vium, dvs. egnens natur, bøndernes økonomi, egnens karaktertræk, sprog og kultur.

Niels Blicher var interesseret i mange ting, også litteratur. Han var en dannet mand og kunne begå sig lige vel hos de fattige i sognet som hos overklassen på herregårdene. Og han lærte fra sig. Han tog Blicher med på heden og lærte ham om egnen, dens natur og historie. Han blev den, der tog sig meget af Blicher som barn, da Blichers mor var syg, og de var livet igennem meget tætte. Niels dør i 1839 samme år som Frederik VI, den anden af Steen Steensen Blichers faderskikkelser.

 

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk