DK
UK
DE

Digterdebut

1814 har Blicher sit første litterære gennembrud med digtsamlingen Digte. Første Deel. Tre år senere i 1817 udkom anden og selvstændige del Jyllandsreise i sex Døgn. Udført og beskreven af S.S. Blicher og S.S. Barbeer i Nibe. S.S. Barbeer er interessant som forstudie til Peer Spillemand, som Blicher brugte i mange senere noveller som alter ego på forskellig vis. Blicher får også udgivet digte i tidsskiftet Læsefrugter samlede paa Litteraturens Mark, men selvom digtene gav en ekstra indtægt ved siden af præstejobbet, var det ikke nok. Og han havde heller ikke tid nok. I 1822 skriver Blicher digtet ”Farvel til min første kjæreste”. Heri tager han afsked med poesien for i stedet at vende sig mod prosaen. Han vender dog senere tilbage til poesien og skriver sit lyriske hovedværk Trækfuglene i 1838.

Blicher er, med rette, mest kendt for sine noveller, og hans produktion af noveller var enorm, omend af svingende kvalitet.

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk