DK
UK
DE

Halds femme fatale

Kammerherre Friderich de Schinkel var landsdommer i Viborg og gik for at være en mand med et iltert temperament, der ikke tålte at blive modsagt. Han fik gennem livet flere fjender.

”Eneste Barn” handler om Friderich de Schinkels datter Charlotte Amalie de Schinkel, som Blicher har mødt og været sammen med gentagne gange i sin barndom. Hun trodsede sin far og giftede sig med løjtnant Martinus Braëm i 1792. Hendes far ville, at hun i stedet giftede sig med en adelig baron Holger Rosenkrantz. For at holde styr på Charlotte Amalie sendte hendes far hende til Aunsbjerg. Så kunne Steen de Steensen og hans kone holde øje med hende. Men det lykkedes stadig Charlotte og Martinus at kommunikere via hemmelige breve. Det kan du læse mere om i ”Eneste Barn” (1842), der ligger tæt op af virkeligheden, og i bogen Frøkenen fra Hald (2008) af Erik Harbo, hvor du bl.a. kan læse noget af Charlottes egen dagbog. Et sted i novellen hører man om Charlottes tur fra Aunsbjerg tilbage til Hald. Blicher skriver, de kører gennem en lille by, hvor præstehaven vender ud til vejen. Her får Charlotte af præstens gartner en buket blomster med et hemmeligt brev. Denne præstehave skulle være Niels Blichers i Vium, og historien gengiver Charlotte da også i sin dagbog næsten præcis, som Blicher beskriver den. Niels Blicher var involveret i historien og hjalp det unge par.

Da ”Eneste Barn” udkom, blev mange forargede over, at Blicher havde skrevet noget, der var så tæt på virkeligheden. Selvom Blicher tilsyneladende havde forsøgt at sløre navnene i novellen ved fx at skrive A… i stedet for Aunsbjerg og Frøken. S… frem for Frøken Schinkel, var det nemt at gennemskue, hvad og hvem der var tale om - hvilket Blicher sikkert også vidste. Mange syntes, at han udleverede sine slægtninge. Denne diskussion kendes også i dag. Hvor meget kan man tillade sig at skrive, om dem man kender, også selvom man ikke skriver deres navne? Diskusionen har været oppe i forhold til blandt andre Kim Leine, Camilla Danilda, Hanne Ørstavik, Karl Ove Knausgård, og Claus Beck-Nielsen. Det har endda i nogle af tilfældene ført til retssager.

Foruden ”Eneste Barn” (1842) har Blicher skrevet novellen ”Jøderne paa Hald” (1828), som også foregår på Hald.
Hvis du vil vide mere om Charlotte Amalie, og hvordan det gik hende, kan du læse mere her.

 

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk