DK
UK
DE

Brug af tidslinjen

Hold musen hen over et årstal, så vil der poppe en kort tekst op, der beskriver, hvad der skete det år. Hvis du vil læse mere, skal du klikke på årstallet.

OBS: Hjemmesiden er spritny, så tidslinjen vil løbende blive opdateret med flere beskrivelser til de forskellige årstal.

Tidslinjen kan bruges til at skabe sammenhæng mellem Blichers liv og tekster og de største historiske begivenheder i Blichers samtid.

 

1810: Blicher blev lærer og gift med Ernestine

Blicher ville hellere være digter end præst, og han mente ikke han kunne være digter samtidig med at være præst. Så han blev i stedet lærer på latinskolen i Randers, hvor han selv havde gået. Det var dog ikke længe, Blicher kunne holde ud at være lærer, der forventedes at føre en skrap disciplin, både i forhold til sine elever og sig selv. Halvandet år senere sagde han op og blev forpagter af sin fars præstegård i Randlev. Det faldt i unåde hos kongen. Det var kongen, der havde udnævnt Blicher til adjunkt i Randers. Derfor fik han også senere svært ved at finde et præsteembede, da han alligevel besluttede sig til at være præst.

Samme år bliver Blicher den 11. juni gift med Ernestine Juliane Blicher, født Berg. Hun var enke efter Blichers farbror Peder Daniel Blicher, der var præst i Spentrup, hvor også Blicher senere blev præst i 1825. Der var en stor aldersforskel på Ernestine og Peder Daniel, Ernestine var kun 16 år, da Blicher blev gift med hende. Hun havde en søn med Peder Daniel og fik 10 med Blicher. Ægteskabet gik op og ned, begge havde nok forventet noget andet af hinanden og livet. Du kan læse mere om Blicher og Ernestines ægteskab her.

Blicheregnens Museum - Blichersvej 30, Thorning - 8620 Kjellerup - Tlf: 87 20 50 30 - info@blicheregnensmuseum.dk